Ratelen


Synoniemen: klepperen, kwebbelen, kletsen, babbelen

Voltooid deelwoord
Wordt gebruikt om de voltooid tegenwoordige tijd, de voltooid toekomende tijd en de voltooid verleden tijd te vormen

gerateld


Onvoltooid tegenwoordige tijd (ott)
Deze tijd geeft een handeling weer die op het moment van spreken plaatsvindt.

ik ratel
jij ratelt
hij ratelt
wij ratelen
jullie ratelen
zij ratelen